Coaching

Scholing ontvangen

Intervisie en Visitatie:
Op initiatief van het KNGF heeft IQ-healthcare in samenwerking een adviesgroep van fysiotherapeu-ten een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin leren en verbeteren ten aanzien van het fysiotherapeu-tische handelen centraal staat. Dat uitgangspunt wordt gedragen door het concept van ‘professional governance’, of ‘meesterschap over het eigen functioneren’.
Het systeem is gebaseerd op een vorm van intervisie en intercollegiale visitatie.
Intervisie is gericht op de professionele ontwikkeling van de individuele fysiotherapeut waarbij collega fysiotherapeuten elkaar feedback geven op de kwaliteit van hun handelen aan de hand van een aantal kwaliteitsindica-toren.
Bij intercollegiale visitatie wordt de fysiotherapiepraktijk bezocht door twee opgeleiden visiteurs. Minimaal een van de twee visiteurs is materiedeskundig fysiotherapeut. De visitatie richt zich op de ontwikkeling van de organisatie, waarvan de professionele ontwikkeling van de medewerkers een onderdeel is.
De visiteurs die de visitaties uitvoeren hebben specifieke competenties. De training die hier aan ten grondslag ligt is door de HAN in samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc ontwikkeld.
Mia Carey is zowel intervisie coach als visiteur voor het K.N.G.F.-plusprogramma.

Scholing geven

Bijscholing en het verzorgen van klinische lessen aan diverse zorgteams / zorgprofessionals  behoort ook tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan: inzicht verkrijgen m.b.t. trainen met ouderen / balans en valpreventie en ergonomisch werken op basis van haptonomie. Maar ook aan meer specialistische pathologie –training als bijv. m.Parkinson en Parkinsonismen. Kern hierbij is het “ervaren en doen”
Op de Facebook-pagina ziet u een overzicht van de ondersteunde teams.

Stage

De praktijk biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk.
Een verzoek tot stage wordt per opleiding-school/ per individu-student per keer bekeken op wenselijkheid en haalbaarheid.
Indien deze stage ook cliënt-betrokkenheid vereist zal de benodigde toestemming in deze altijd aan  de cliënt gevraagd  worden.
Daarnaast biedt de praktijk ruimte tot het uitdiepen van een onderzoeksvraag in het kader van een scriptie mits gerelateerd aan de onderzoeks-wens van de praktijk.