Duurzaamheid

Rijksmonument

De plaats Gees telt 15 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Tilweg 1 wordt beschreven als: boerderij met achterbaander en grote aangebouwde houten bijschuur. Vermoedelijk 18e eeuw.
We hebben als doel dit Rijksmonument, gelegen in het beschermde dorpsgezicht, volledig te restaureren en te behouden voor de toekomst.

De 9 monumentale eiken op ons erf, waarvoor een onderhoudsovereenkomst is afgesloten met de Bomenwacht Drenthe, worden periodiek - gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar - geïnspecteerd en indien nodig wordt er onderhoud uitgevoerd.
De bomenwacht heeft als doel om de monumentale bomen zo lang mogelijk op een gezonde wijze, deel te laten uitmaken van ons cultuurlandschap, waarbij de gevaren en overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Open Monumentendag

Met veel plezier hebben we een aantal keren meegewerkt aan de door Historische Vereniging “De Klenckerheugte” georganiseerde Open Monumentendagen in september van elk jaar. Thema’s als Nieuw gebruik van Monumenten sluiten natuurlijk prima aan bij onze praktijkvestiging in een Rijksmonument.