Groen-Activiteiten

“De kapschuur“ werd in november 2013 gebruikt tijdens “Gees in Wintersfeer” een winterse fair om alvast een beetje in kerststemming te komen. Staatsbosbeheer, de Uilenvereniging en de vereniging van het Drentse Hoen hebben onze schuur destijds als voorlichtingsruimte gebruikt.

In mei 2014 vond de opening van het HUISWEIDE-project Gees hier plaats.
Gedeputeerde Dhr. R. Munniksma verrichtte de officiële opening!
Er was enkele jaren geleden een idee ontstaan om op een eigentijdse manier huisweiden in het dorp Gees terug te brengen. Historische boerenerven met streekeigen groen, akkers met traditionele gewassen en huisweiden met oude dierenrassen.
In 2012 sloegen de bewoners de handen ineen en werden in gezamenlijkheid authentieke weilandjes aangelegd en dierenbehuizingen gebouwd. Daarmee werd het open karakter van het dorp versterkt en extra aantrekkelijk gemaakt door de introductie van zeldzame dierenrassen.

Eind 2016 zijn we gestart met het ombouwen van de geitenwei naar een trainingsveld. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Vooral de Bewust Bewegen groepen zijn hier regelmatig aan het trainen en ook de kinderfysiotherapeuten oefenen graag op de 'groene' mat.