Historie

Sinds 1990 is Mia werkzaam als fysiotherapeut. Aanvankelijk binnen een eerstelijnspraktijk om vervolgens de overstap te maken naar de verpleeghuiszorg. Een periode waarbij vooral autonomie en op het individu toegespitste plannen meer aandacht kregen.

Na terugkeer binnen de eerstelijn in 2000 viel haar vooral het grote grijze gebied op tussen beide ‘zorgwijzen’. En ontstond vanuit idealistische motieven in 2009 het "Werken op de Deel". Het centraal stellen van de hulpvraag van de cliënt waarbij er op gelijke wijze vanuit een huiskamer-idee / ontmoetingsplek evenveel aandacht – ondersteuning naar de partner - mantelzorger uitgaat. Om de cliënt te ondersteunen in zijn wens vanuit de thuissituatie zelfstandig de regie te voeren. Een werkwijze die binnen het project “Zörg op Stee” middels partners in de regio verder uitgewerkt is.
Dat deze manier van werken breed omarmd werd, was alras duidelijk en zo werd het team in 2 jaar tijd uitgebreid. Een prachtig team waar we trots op zijn.

We zijn er nog niet, er is nog veel te doen. Maar met z’n allen willen we er de schouders onder zetten zodat de kwaliteit op het allerhoogste plan blijft staan. Genoeg plannen voor de toekomst! Wilt u weten waar we mee bezig zijn kijk dan regelmatig op de Kalender, bezoek de pagina Nieuws of volg ons op Facebook.