Mantelzörg op Stee

Sinds 2009 werken Icare thuiszorg afd. Coevorden, afdeling ergotherapie van het Aleida kramer te Coevorden en de praktijk samen binnen Zörg op Stee.
Doel hierbij is het optimaal zelfstandig thuis wonen waarbij voorkomen van een opname, het verbeteren van kwaliteit van leven en het handhaven van zelfstandigheid en onafhankelijkheid kernbegrippen zijn. Maar ook het ondersteunen van de mantelzorger tot doel heeft.

Met ondersteuning van de gemeente Coevorden en lokale zorgprofessionals hebben we voor alle mantelzorgers over 2016 en 2017 meerdere bijeenkomsten / workshops verspreid over de gehele gemeente gehouden met als doelstelling het verminderen / voorkomen van fysieke en /of mentale overbelasting.
Vanaf 2017 heeft Mantelzorg op Stee in samenwerking met Maatschappelijk Welzijn Coevorden een vervolg gekregen  met een vaste structuur. Er vind op wisselende locaties binnen de gemeente Coevorden een voor-en najaar bijeenkomst plaats. Voor info en exacte data kunt u zich tot de praktijk wenden.

Meer informatie: folder Mantelzörg op Stee