Mantelzörg op Stee

Sinds 2009 werken Icare thuiszorg afd. Coevorden, afdeling ergotherapie van het Aleida kramer te Coevorden en de praktijk samen binnen Zörg op Stee.
Doel hierbij is het optimaal zelfstandig thuis wonen waarbij voorkomen van een opname, het verbeteren van kwaliteit van leven en het handhaven van zelfstandigheid en onafhankelijkheid kernbegrippen zijn. Maar ook het ondersteunen van de mantelzorger tot doel heeft.

Met ondersteuning van de gemeente Coevorden en lokale zorgprofessionals hebben we voor alle mantelzorgers over 2016 en 2017 meerdere bijeenkomsten / workshops verspreid over de gehele gemeente gehouden met als doelstelling het verminderen / voorkomen van fysieke en /of mentale overbelasting.
Voor 2017 en verder zijn wij van plan om e.e.a. op kleinere schaal voort te zetten.
Voor info kunt u zich tot de praktijk melden.

Meer informatie: folder Mantelzörg op Stee