Visie en missie

Waar staan wij voor?

Wij houden van recht, duidelijk en van aanpakken.
Maatwerk waarbij u als totaal mens wordt gezien en gehoord. Aandacht voor u maar ook voor uw partner of mantelzorger.
Fysiotherapie voor jong en oud. Waar binnen zowel korte begeleidingstrajecten als meer langdurige trajecten bij bijvoorbeeld chronische en progressieve aandoeningen naar de context van iemands functioneren wordt gekeken vanuit de gedachte dat er aandacht is voor preventie, het voorkomen van herhaling en zelfredzaamheid.
Dit kunnen we niet alleen. Daarom vinden we samenwerking met andere disciplines essentieel. Om u vanuit onze fysiotherapeutische gedachte optimaal te kunnen begeleiden. En wonen 'daar waar u wilt zijn' zo goed mogelijk wordt ondersteund. Het samenwerkingsverband Zörg op Stee is hier een voorbeeld van.

Waar willen we aan werken ?

Wij willen samen met u en anderen er aan werken dat herhaling van problematiek wordt voorkomen. Eén val is genoeg!
Laten zien dat voor jong en oud gerichte voorlichting en oefeningen een positieve verandering met zich mee kunnen brengen. En functioneel trainen daarbij essentieel kan zijn. Of het nu thuis, op uw werkplek dan wel in de sportschool is.
Het probleem aanpakken daar waar het ontstaat!