Prakijkinformatie

Openingstijden

Maandag t/m donderdag  van 8.00 t/m 20.00 uur
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Op zon- en feestdagen gesloten.

De therapeuten behandelen zowel op locatie Tilweg 1 te Gees als 'Aan Huis'. Vaak treft u hen allen gelijktijdig in het pand aan. Soms 1 van hen … maar het kan ook voorkomen dat allen op hetzelfde moment  op 'huisbezoek' zijn. U vindt dan een 'Wij zijn in de buitenpraktijk-bordje' naast de entree-deur met hierop het telefoonnummer van de praktijk. Hierop zijn wij te bereiken voor uw vraag / aanmelding of verandering van afspraak en kan bij dringende zaken direct contact gezocht worden met de betreffende therapeut.

Afspraken maken

T 0524 - 582017
Maandag t/m donderdag 8.00 tot 18.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Aanmelden per e-mail kan ook: MCarey@miacarey.nl
Tijdens uw eerste afspraak ontvangt u een compleet informatiepakket waarin we ons team voorstellen en onze werkwijze toelichten. 

Ergotherapie afspraken
Marloes Poppink ergotherapeut vanuit het Aleida kramer te Coevorden / Saxenburgh-groep werkt veelal dinsdagsmiddags vanuit de praktijk in Gees.
Zij is veel onderweg en derhalve bereikt u haar het best via tel. nr.: 0524-526000

Kinderfysiotherapie afspraken
Iedere donderdagmiddag is kinderfysiotherapeute Jantine Booij van Fysie op Kids aanwezig, ze maakt zelf haar afspraken en planning. Ze is telefonisch te bereiken op nummer: 06-28180135

Voetzorg Noord afspraken
Elke eerste dinsdag van de maand  is orthopedisch schoenmaker Bert Rengers van Voetzorg Noord uit Emmen aanwezig. Afspraken daarvoor kunt u met hem maken via tel.nr: 0591-646114

Openbaar Vervoer, parkeren & toegankelijkheid

Openbaar vervoer
De praktijk is prima bereikbaar met het openbaar busvervoer, er zijn 2 haltes op korte loopafstand aanwezig, respectievelijk op 300 m. (kruising Dorpstraat - Weth. H. Euving-straat) en 330 m. (Dorpstraat).

Parkeren
Er zijn ruime parkeermogelijkheden voorhanden op eigen erf. Aan de 'Baanderdeur' voorzijde is er ruimte voor 5 auto’s en aan de achterzijde van 'De Schaapskooi' is er extra ruimte voor 7 auto’s. Mensen die minder mobiel zijn adviseren wij om de lange, vlakke baan naar onze ingangsdeur te gebruiken. Mocht u hulp nodig hebben laat dit ons dan even weten, we begeleiden u graag.

Rolstoeltoegankelijkheid
De praktijk is rolstoel- en scootmobiel toegankelijk.
Indien u voor het lopen van auto naar de praktijk een hulpmiddel nodig heeft zoals een rekje of rollator, dan kunt u deze van de praktijk lenen. Er zijn 2 mindervaliden toiletten aanwezig.

Taxivervoer
Vragen over vervoer via de regiotaxi kunt u stellen aan André Veerkamp.

Overige gegevens

Rekeningnummer: NL12RABO 0151 2187 65
Kamer van Koophandel-nummer: 01154099

Tarieven

We hanteren de door uw Zorgverzekeraar vastgestelde tarieven, deze worden jaarlijks aangepast, een actuele tarievenlijst hangt in onze wachtruimte. 
Bij aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst declareren we de eerste 20 behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering en daarna ten laste van uw basisverzekering. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Bij onvoldoende of geen dekking vanuit deze aanvullende verzekering krijgt u van ons of van uw zorgverzekeraar een factuur (dit verschilt per zorgverzekeraar). Wij hanteren een betalingstermijn van 10 dagen na factuur datum.   

Patiëntentevredenheid, privacy en hygiëne

Klanttevredenheidsonderzoek
Deze vragenlijst wordt het gehele jaar uitgezet en heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie te meten zoals deze door onze cliënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van de cliënten.  Het kost u ongeveer 6 min. om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

Klachtenregeling
Samen doen we er alles aan om het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut hebben dan hanteren we de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.) ontwikkelde leidraad en procedure. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een uitleg over deze wet vindt u in de koffiehoek.

Privacy
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Mia Carey Fysiotherapie / Valpreventie & Coaching hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en deelt daarom geen informatie met derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. In de praktijk ligt de tekst van ons volledige privacy beleid ter inzage.

Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (W.G.B.O.) zorgen wij ten allen tijde voor de bescherming van uw privacy (volledige wetstekst ligt ter inzage in de wachtruimte).

Hygiëne
In het belang van ieders hygiëne verzoeken wij u om een eigen handdoek mee te brengen zowel bij de behandelkamer- afspraken als bij training in de oefenruimte. De praktijk wordt dagelijks via een vast schema gereinigd.

Hulpmiddelen

Lenen
Ten behoeve van uw herstel kan het zijn dat wij u tijdelijk oefenmateriaal uitlenen, om thuis dagelijks mee te oefenen / te trainen. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij u voor een termijn van maximaal 6 weken iets uitlenen en dat u het daarna schoon en onbeschadigd inlevert of weer meegeeft aan de therapeut. In overleg kunnen wij  de termijn verlengen met nog een periode van maximaal 6 weken.
(Hand-)oefenmateriaal zoals putty (kneedklei) en theraband kunnen wij om hygiënische redenen niet retour nemen en worden bij u in rekening gebracht. 

Aanschaf
Mocht een oefenmateriaal u dermate goed bevallen en wilt u deze na de uitleentermijn zelf aanschaffen dan kan dit in overleg met André Veerkamp.

Tape
Zorgverzekeraars vergoeden geen tape of andere materialen, derhalve brengen wij dit bij u in rekening.