Verantwoord Ondernemerschap

De Hof was in 2012 het decor voor de Vrijwilligersmarkt van de Gemeente Coevorden. Een dag voor en door vrijwilligersorganisaties ter promotie en presentatie van hun activiteiten en vooral ook om nieuwe vrijwilligers te werven.
30 november 2012 was de uitbreiding van onze praktijk gereed en hebben we de ”Schaapskooi “ officieel geopend.
Onze partners in zorg: Huisartsenpraktijk Oosterhesselen, ICARE thuiszorg Coevorden, Ergotherapie Aleida Kramer / Saxenburgh, Polikliniek Geriatrie van het Scheper Ziekenhuis Emmen en Logopediepraktijk Sleen waren aanwezig om zorgvragen te beantwoorden en toekomstplannen toe te lichten. Het werd een informatieve / stimulerende en vooral gezellige dag.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We voelen het als een plicht om iets te doen voor de mens en maatschappij om ons heen vandaar dat onze praktijk jaarlijks als trefpunt fungeert voor de plaatselijke AED-trainingen.
In het kader van valpreventie voor kinderen (Consument en Veiligheid) werd in 2013 een workshop-carrousel “Vallen is ook een sport“ gegeven aan de kinderen van de basisscholen de Woert te Oosterhesselen en de Klimop te Gees. In 3 blokken leerde men over hoe het komt dat mensen en dus ook kinderen vallen/ wat de verschillen en consequenties kunnen zijn op jeugdige en oudere leeftijd. En hoe je kunt voorkomen om te vallen dan wel veilig te leren vallen. Radio Drenthe was hierbij aanwezig.

Naast activiteiten op het erf zijn we ook elders maatschappelijk betrokken:
In 2013 werd in Oosterhesselen in het Zuster Mohrpark “De Beweegtuin” geopend. Een plek in de buitenlucht, ingericht met beweegtoestellen waarop jong en oud hun conditie kan verbeteren. Als fysiotherapie-praktijk waren we in een vroeg stadium adviserend betrokken . Denk hierbij aan: welke toestellen, welke ondergrond als je ook toegankelijk wil zijn voor rollatorgebruikers. Vervolgens hebben we een ieder die dat wilde tijdens de opening begeleid in hun 1ste beweegcontact en zijn we vervolgens 3 weken op vaste tijden aanwezig geweest voor vragen en begeleiding. De beweegtoestellen zijn duo-toestellen en initiëren op deze wijze ook sociale contacten. Het is prachtig om te zien hoe de oudste “bewegers” (90+) aan het trainen zijn naast hele jonge gebruikers.

Sport

Elke 3e zaterdag van september staat “de Klenckeloop” te Oosterhesselen op de hardloopkalender. Door een prachtig natuurgebied is door de Stichting Klenckeloop een parcours van 5 en 10 km uitgezet. Onze praktijk verleent hierbij fysiotherapeutische ondersteuning voor en na de wedstrijden. Een leuk en vaak zonnig evenement waar we als team ook voorlichting en advies geven.

Ook ondersteunen we plaatselijke sportverenigingen als handbalvereniging HVZ-Vivendi en volleybalvereniging V.V.O.