Zörg Op Stee

Icare Thuiszorg (afdeling Verpleging & Verzorging), de afdeling Ergotherapie van het Zorgcentrum Aleida Kramer Coevorden (behorend bij de Saxenburgh Groep) en Mia Carey Fysiotherapie / Valpreventie & Coaching uit Gees, hebben een uniek samenwerkingsprogramma ontwikkeld , met de naam: “Zörg op Stee”.

Doelstelling

Door middel van een snelle inschakeling van de juiste, gespecialiseerde  zorgverlener, kan een opname in het ziekenhuis of verpleeginrichting worden voorkomen of worden uitgesteld. Het zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen (op eigen Stee), is voor ons de belangrijkste doelstelling.

Voor wie? 

Zörg op Stee is ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan: chronisch zieken (jong en oud), ouderen en hun mantelzorgers, GGZ-patiënten en mensen die na een ziekenhuisopname naar huis gaan om te revalideren. Voor thuiswonenden is, naast verpleegkundige- en verzorgende hulp, steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, lopen, staan en verplaatsen en is het gebruik van hulpmiddelen noodzakelijk.

Hoe werkt het?

Het uniek aan het project is dat meerdere zorgorganisaties betrokken zijn bij uw hulpvraag en gezamenlijk de zorg ten behoeve van uw situatie gaan afstemmen. Zo wordt binnen Zörg op Stee gebruikt gemaakt van de deskundigheid van thuiszorg, ergotherapie en fysiotherapie. Ook wordt uw huisarts nauw betrokken bij het samenwerkingsproject. Een goede afstemming, gezamenlijke zorgdoelen en samenwerking tussen zorgaanbieders in de thuis-situatie, is een voorwaarde voor een succesvolle hulpverlening. Maar ook de keuze van de juiste hulpmiddelen is belangrijk en er wordt zo nodig gekeken naar aanpassingen in uw woonsituatie. Meestal zal de huisarts zorgen voor een verwijzing of u adviseren contact op te nemen met een van de zorgaanbieders.

Het resultaat!

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat deze vorm van zorgverlening het mogelijk maakt dat mensen in veel situaties op een verantwoorde wijze thuis kunnen blijven wonen. De thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut en fysiotherapeut zijn de meest voor de hand liggende deskundigen om het functiebehoud en herstel te begeleiden.