Belangrijk bericht

Beste cliënten, zorgcollega’s en dorpsgenoten,

Na 32 jaar als fysiotherapeut, waarvan sinds 2009 met een praktijk in het mooie Gees, stop ik als fysiotherapeut. Mijn passie is de afgelopen jaren verschoven naar het bredere gezondheidsvraagstuk; met name naar de relatie tussen mens, natuur, goede voeding en een gezond bodemleven. Daar ga ik me vanaf 2023 volledig op focussen.
Daarom stop ik eind dit jaar als fysiotherapeut. De Fysiotherapie en Valpreventie praktijk wordt niet voortgezet en zal op 30 december 2022 sluiten.
Het was een genoegen om als praktijk in het mooie Gees gevestigd te mogen zijn, dicht bij de Drentse natuur en in een monumentale boerderij. Wij willen onze cliënten danken voor het jarenlange vertrouwen en onze zorgpartners voor de prettige samenwerking.
Te zijner tijd kunt u op onze Facebook-pagina lezen over onze nieuwe activiteiten te Tilweg 1.

Mede-namens Astrid, Monique en André,

Hartelijke groet,
Mia Carey

Naar de homepage