Mia Carey

Algemeen fysiotherapeut, Coach, fysiotherapeut voor ouderen, ParkinsonNet-therapeut en Master Geriatriefysiotherapie i.o.
Houdt zich bezig met Valpreventie, revalidatie- en Thuiszorgfysiotherapie. Gerontologie, trainen met ouderen, motoriek bij ouderen met geriatrische ziektebeelden en Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen; denk hierbij aan beroerte, Parkinson, MS en dementie. Krachttraining. Begeleiden van cliënten met perifere vestibulaire en cervicogene duizeligheid. En begeleidt daarnaast middels gesuperviseerde looptrainingen bij Claudicatio Intermittens ook wel “etalage-benen” genoemd. Neemt actief deel binnen het ParkinsonNet en ClaudicatioNet en is initiatiefnemer van Zörg op Stee en Mantelzörg op Stee.
“Extra aandacht voor ouderen en geriatriefysiotherapie vind ik belangrijk. Het zo lang mogelijk in uw vertrouwde leefomgeving kunnen wonen. Daar help ik graag aan mee!”
terug naar de teampagina