Scholing ontvangen

Intervisie en Visitatie

Op initiatief van het KNGF heeft IQ-healthcare in samenwerking een adviesgroep van fysiotherapeuten een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin leren en verbeteren ten aanzien van het fysiotherapeutische handelen centraal staat. Dat uitgangspunt wordt gedragen door het concept van ‘professional governance’, of ‘meesterschap over het eigen functioneren’.

Het systeem is gebaseerd op een vorm van intervisie en intercollegiale visitatie.

Intervisie is gericht op de professionele ontwikkeling van de individuele fysiotherapeut waarbij collega fysiotherapeuten elkaar feedback geven op de kwaliteit van hun handelen aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren.
Bij intercollegiale visitatie wordt de fysiotherapiepraktijk bezocht door twee opgeleiden visiteurs. Minimaal een van de twee visiteurs is materiedeskundig fysiotherapeut. De visitatie richt zich op de ontwikkeling van de organisatie, waarvan de professionele ontwikkeling van de medewerkers een onderdeel is.
De visiteurs die de visitaties uitvoeren hebben specifieke competenties. De training die hier aan ten grondslag ligt is door de HAN in samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc ontwikkeld.

Mia Carey is zowel intervisie coach als visiteur voor het K.N.G.F.-plusprogramma.